Fantastiska årstider, liv och kultur

Best of Japan

Integritetspolicy

Ikraftträdande: augusti 13, 2018

Jag driver webbplatsen https://japan77.net/ (nedan kallad "tjänsten").

Denna sida informerar dig om min policy om insamling, användning och avslöjande av personuppgifter när du använder vår tjänst och de val du har kopplat till den informationen.

Jag kommer att använda dina data för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda denna tjänst accepterar du insamling och användning av information i enlighet med denna policy. Om inte annat anges i denna sekretesspolicy har termerna som används i denna sekretesspolicy samma betydelser som i I och villkor, tillgängliga från https://japan77.net/

Definitioner

 • Service: Tjänsten är https://japan77.net/ webbplats som drivs av Bon KUROSAWA.
 • Personlig information: Personuppgifter betyder data om en levande individ som kan identifieras från dessa data (eller från den och andra uppgifter som vi antingen har eller kommer sannolikt att komma in i).
 • Användningsdata: Användningsdata är data som samlas automatiskt antingen genereras av användningen av Tjänsten eller från själva Tjänsteinfrastrukturen (till exempel varaktigheten för ett sidbesök).
 • Cookies: Cookies är små filer som lagras på din enhet (dator eller mobilenhet).
 • Datakontroller: Data Controller avser den fysiska eller juridiska personen som (antingen ensam eller gemensamt eller gemensamt med andra personer) bestämmer syften för och sättet för vilken personlig information ska eller ska behandlas. För syftet med denna sekretesspolicy , vi är en datakontrollant av dina personuppgifter.
 • Dataprocessorer (eller tjänsteleverantörer): Dataprocessor (eller tjänsteleverantör) betyder all fysisk eller juridisk person som behandlar informationen på uppdrag av datakontrollanten. Vi kan använda tjänsterna från olika tjänsteleverantörer för att behandla dina data mer effektivt.
 • Dataämne (eller Användare)Data Subject är en levande individ som använder vår Service och är föremål för personuppgifter.

Insamling och användning

Jag samlar in flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår tjänst till dig.

Typer av data samlad

Personuppgifter

När jag använder min tjänst kan jag be dig ge mig personlig information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ("Personuppgifter"). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • E-postadress
 • Förnamn och efternamn
 • Telefonnummer
 • Cookies och användningsdata

Jag kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsförings- eller marknadsföringsmaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja att ta emot alla eller alla dessa meddelanden från mig genom att kontakta mig.

Användningsdata

Jag kanske också samlar in information om hur tjänsten nås och används ("Användningsdata"). Dessa användningsuppgifter kan innehålla information som din dators internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderats på dessa sidor, unik enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

Tracking & Cookies Data

Jag använder kakor och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och vi har viss information.

Cookies är filer med en liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Andra spårningstekniker används också såsom fyr, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller ange när en cookie skickas. Men om du inte accepterar cookies kanske du inte kan använda vissa delar av min tjänst.

Exempel på kakor jag använder:

 • Session Cookies. Jag använder Session Cookies för att använda min tjänst.
 • Preference Cookies. Jag använder preferenscookies för att komma ihåg dina inställningar och olika inställningar.
 • Säkerhetskakor. Jag använder säkerhetscookies för säkerhetsändamål.
 • Reklamkakor. Reklamkakor används för att hjälpa dig med annonser som kan vara relevanta för dig och dina intressen.

Användning av data

Best of Japan använder insamlade data för olika ändamål:

 • Att tillhandahålla och underhålla min tjänst
 • För att meddela dig om ändringar i min tjänst
 • För att låta dig delta i interaktiva funktioner i min tjänst när du väljer att göra det
 • För att ge kundsupport
 • Att samla in analys eller värdefull information så att jag kan förbättra min tjänst
 • För att övervaka användningen av min tjänst
 • För att upptäcka, förebygga och ta itu med tekniska problem
 • För att ge dig nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som jag erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om du inte har valt att inte få sådan information

Rättslig grund för behandling av personuppgifter enligt den allmänna databeskrivningsförordningen (GDPR)

Om du kommer från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),  Best of Japan rättslig grund för att samla in och använda den personliga information som beskrivs i denna sekretesspolicy beror på de personuppgifter som jag samlar in och det specifika sammanhang där jag samlar in dem.

Best of Japan kan behandla dina personuppgifter eftersom:

 • Jag måste göra ett kontrakt med dig
 • Du har gett mig tillstånd att göra det
 • Behandlingen är i min legitima intresse och den åsidosätts inte av dina rättigheter
 • Att följa lagen

Retention av data

Best of Japan kommer att behålla dina personuppgifter bara så länge som är nödvändigt för de syften som anges i denna sekretesspolicy. Jag kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla mina lagliga skyldigheter (till exempel om jag är skyldig att behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och verkställa mina juridiska avtal och policyer.

Best of Japan kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata bevaras vanligtvis under en kortare tid, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionen för min tjänst, eller jag är juridiskt skyldig att behålla denna information under längre perioder.

Överföring av data

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till - och underhållas på - datorer som ligger utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där lagar om dataskydd kan skilja sig från din jurisdiktion.

Om du är belägen utanför Japan och väljer att lämna information till mig, observera att jag överför informationen, inklusive personuppgifter, till Japan och behandlar dem där.

Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av din inlämning av sådan information representerar din överenskommelse om den överföringen.

Best of Japan kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats inklusive säkerheten för din data och annan personlig information.

Upplämnande av data

Affärstransaktion

If Best of Japan är involverad i en fusion, förvärv eller tillgångsförsäljning, dina personuppgifter kan överföras. Jag kommer att meddela dig innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan sekretesspolicy.

Upplysningar för lagförvaltning

Under vissa omständigheter, Best of Japan kan krävas att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga begäranden från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en myndighet).

Rättsliga krav

Best of Japan får avslöja dina personuppgifter i god tro att sådana åtgärder är nödvändiga för att:

 • Att följa en lagstadgad skyldighet
 • För att skydda och försvara rättigheter eller egendom hos Best of Japan
 • Förhindra eller utreda eventuella felaktigheter i samband med Tjänsten
 • För att skydda den personliga säkerheten hos användare av Tjänsten eller allmänheten
 • Att skydda mot juridisk ansvar

Säkerhet av data

Säkerheten för dina uppgifter är viktig för mig men kom ihåg att ingen metod för överföring via Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Medan jag strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter, kan jag inte garantera att det är absolut säkerhet.

Vår policy för "Spåra inte" -signaler enligt Kaliforniens online-skyddslagen (CalOPPA)

Jag stöder inte Don't Track ("DNT"). Spåra inte är ett val du kan ställa in i din webbläsare för att informera webbplatser som du inte vill spåra.

Du kan aktivera eller inaktivera Spåra inte genom att besöka sidan Inställningar eller Inställningar i din webbläsare.

Dina skydd för personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation)

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa rättigheter för dataskydd. Best of Japan syftar till att vidta rimliga åtgärder för att låta dig korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter.

Om du vill bli informerad om vilka personuppgifter jag har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen kontakta mig.

Under vissa omständigheter har du följande personuppgifter:

 • Rätten att komma åt, uppdatera eller ta bort den information vi har på dig. När det är möjligt kan du komma åt, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter direkt i avsnittet om kontoinställningar. Om du inte kan utföra dessa åtgärder själv, vänligen kontakta mig för att hjälpa dig.
 • Rätten till rättelse. Du har rätt att få din information åtgärdad om den informationen är felaktig eller ofullständig.
 • Rätten att invända. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
 • Rätten till begränsning. Du har rätt att begära att jag begränsar behandlingen av din personliga information.
 • Rätten till dataöverförbarhet. Du har rätt att få en kopia av informationen jag har om dig i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt format.
 • Rätten att återkalla samtycke. Du har också rätten att dra tillbaka ditt samtycke när som helst där Best of Japan litade på ditt samtycke till att behandla din personliga information.

Observera att jag kan be dig verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar.

Du har rätt att klaga till en Dataskyddsmyndighet om min insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Tjänsteleverantörer

Jag kan anställa tredjepartsföretag och individer för att underlätta vår tjänst ("tjänsteleverantörer"), tillhandahålla tjänsten för min räkning, utföra tjänsterelaterade tjänster eller hjälpa mig att analysera hur min tjänst används.

Dessa tredje parter har åtkomst till dina personuppgifter endast för att utföra dessa uppgifter för min räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat syfte.

Analytics

Jag kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av min tjänst.

 • Google Analytics: Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbplatstrafik. Google använder de insamlade uppgifterna för att spåra och övervaka användningen av min tjänst. Denna information delas med andra Google-tjänster. Google kan använda de insamlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget reklamnätverk. Du kan välja bort att ha gjort din aktivitet på Tjänsten tillgänglig för Google Analytics genom att installera webbläsartillägget för Google Analytics. Tillägget förhindrar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) från att dela information med Google Analytics om besökaktivitet. För mer information om Googles sekretesspraxis, besök Googles sekretess & villkor web sida: https://policies.google.com/privacy?hl=en

reklam

Jag kan använda tredjepartsleverantörer för att visa annonser till dig för att hjälpa till att stödja och underhålla min tjänst.

 • Google AdSense & DoubleClick Cookie: Google, som tredjepartsleverantör, använder cookies för att visa annonser på min tjänst. Googles användning av DoubleClick-kakan gör det möjligt för den och dess partners att visa annonser till mina användare baserat på deras besök på min tjänst eller andra webbplatser på Internet. Du kan välja bort användningen av DoubleClick-cookien för intressebaserad reklam genom att besöka Webbsidan för Google Ads Settings: http://www.google.com/ads/preferences/

Länkar till andra webbplatser

Min tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av mig. Om du klickar på en länk från tredje part kommer du att ledas till den tredje parts webbplats. Jag rekommenderar dig starkt att granska sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Jag har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, integritetspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Barnens integritet

Min tjänst adresserar inte någon under 18 år ("Barn").

Jag samlar inte medvetet om personlig information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har försett mig personuppgifter, vänligen kontakta mig. Om jag blir medveten om att jag har samlat in personuppgifter från barn utan verifiering av föräldraens samtycke, kommer jag att vidta åtgärder för att ta bort den informationen från mina servrar.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Jag kan uppdatera min sekretesspolicy då och då. Jag kommer att meddela dig om ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på denna sida.

Jag kommer att meddela dig via e-post och / eller ett framträdande meddelande om min tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar det "effektiva datumet" högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att regelbundet granska denna sekretesspolicy för eventuella ändringar. Ändringar av denna sekretesspolicy är effektiva när de publiceras på den här sidan.

Kontakta mig

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta mig:

 • Genom att besöka denna sida på vår webbplats: https://japan77.net/contact/

2018-08-13

Upphovsrätt © Best of Japan , 2021 Med ensamrätt.